Mineralproduksjon – et vitenskapelig tidsskrift for bergfagene

Mineralproduksjon Volum 6 – 2015

- Innhold

Vitenskapelige artikler / Research papers

A01 E. Martinelli
PDF > En numerisk stabilitetsanalyse av hengveggen i Austertana kvartsittbrudd

A19 S. Haugen & E. Ludvigsen
PDF > Fra separate fagdisipliner til integrert mineralressursforvaltning i bergindustrien

Faglige notater

B01 K. Aasly
PDF > MarMine – Utvinningsteknologier for marine mineraler på den utvidede norske kontinentalsokkelen

B07 R.J. Watson, E. Erichsen, T.E. Finne & Ganerød G.V.
PDF > Radon from building materials

B15 R.A. Kleiv & S. Haugen
PDF > Kortreist kalkstein og rettferdig rutil

B19 E. Larsen
PDF > Skiferglass fra Hadeland Glassverk

B27 M.V. Holmstrand
PDF > Mineralindustri som kilde til radioaktivitet i miljøet – Nye krav til industrien

B33 H.P. Geis
PDF > Malmer og strukturer

Kort om Mineralproduksjon

  • Mineralproduksjon utgis av Norsk Bergforening og er et fagfellevurdert nasjonalt vitenskapelig tidsskrift for bergfagene.
  • Tidsskriftet har som formål å være en faglig arena for presentasjon av forskningsresultater, prosjekter, arbeider og ideer med relevans for norsk bergindustri.
  • Tidsskriftet søker å bidra til at erfaringer fra prosjekter i bergindustrien dokumenteres og gjøres tilgjengelig, og således bidra til at bergindustrien i Norge holder et faglig høyt nivå i sin virksomhet.
  • Det er mulig å publisere arbeider av ulikt omfang, i form av enten faglige notater eller vitenskapelige artikler. De vitenskaplige artiklene kvalitetssikres ved fagfellevurdering, mens faglige notater vurderes av redaksjonskomiteen.
  • Mineralproduksjon publiserer bidrag på både norsk og engelsk.
  • Mineralproduksjon er et åpent elektronisk tidsskrift som fritt lastes ned.