Behandlingstid for publisering i Mineralproduksjon

Alle bidrag til Mineralproduksjon skal publiseres digitalt innen maksimum 2 uker (for ”notat”) eller 1 måned (for ”vitenskapelig artikkel”) etter at bidraget er akseptert av redaksjonen.