Mineralproduksjon utgis av Norsk Bergforening og er et fagfellevurdert nasjonalt vitenskapelig tidsskrift for bergfagene.

Tidsskriftet har som formål å være en faglig arena for presentasjon av forskningsresultater, prosjekter, arbeider og ideer med relevans for norsk bergindustri. Tidsskriftet søker å bidra til at erfaringer fra prosjekter i bergindustrien dokumenteres og gjøres tilgjengelig, og således bidra til at bergindustrien i Norge holder et faglig høyt nivå i sin virksomhet. Det er mulig å publisere arbeider av ulikt omfang, i form av enten faglige notater eller vitenskapelige artikler. De vitenskaplige artiklene kvalitetssikres ved fagfellevurdering, mens faglige notater vurderes av redaksjonskomiteen. Mineralproduksjon publiserer bidrag på både norsk og engelsk.

Mineralproduksjon har følgende ISSN nummer:

ISSN 1893-1170 (online utgave)

ISSN 1893-1057 (trykt utgave)