Postadresse

Mineralproduksjon
CO Norsk Bergforening
Postboks 6315
Sluppen
7491Trondheim

Besøksadresse

Mineralproduksjon (sekretariat)
CO Norsk Bergforening.
NGU
Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim