Mineralproduksjon utgis av Norsk Bergforening og er et fagfellevurdert nasjonalt vitenskapelig tidsskrift for bergfagene.

  • Mineralproduksjon utgis av Norsk Bergforening og er et fagfellevurdert nasjonalt vitenskapelig tidsskrift for bergfagene.
  • Tidsskriftet har som formål å være en faglig arena for presentasjon av forskningsresultater, prosjekter, arbeider og ideer med relevans for norsk bergindustri.
  • Tidsskriftet søker å bidra til at erfaringer fra prosjekter i bergindustrien dokumenteres og gjøres tilgjengelig, og således bidra til at bergindustrien i Norge holder et faglig høyt nivå i sin virksomhet.
  • Det er mulig å publisere arbeider av ulikt omfang, i form av enten faglige notater eller vitenskapelige artikler. De vitenskaplige artiklene kvalitetssikres ved fagfellevurdering, mens faglige notater vurderes av redaksjonskomiteen.
  • Mineralproduksjon publiserer bidrag på både norsk og engelsk.
  • Mineralproduksjon er et åpent elektronisk tidsskrift som fritt lastes ned.