Vitenskapelige artikler

5             S.L. Ellefmo
PDF >     Ressursestimering med analysedata av ulik kvalitet

19           R.A. Kleiv
PDF >     Sorting of assymetric feeds using serial CPE:IPE sorting circuits

31           R. Sandøy
PDF >     Undersøkelse av potensialet for bruk av MWD teknikker i kvalitetskartlegging av Gusdal olivinforekomst, Åheim

Faglige notater

45           J. Ødegård
PDF >     MINFORSK – et nasjonalt program for forskning, utvikling og innovasjon – for næringslivet!

49           J. Ødegård
PDF >     Grønn industri i nord

53           E. Larsen
PDF >     Mineralforedling ved oppredningslaboratoriet

63           H.T. Mikkelsen
PDF >     Databasert simulering av ventilasjon under jord

71           H. Mork
PDF >     Arealplanlegging i 100 års perspektiv

77           M. Thornhill
PDF >     Primary sources of environmental legislation relevant to the mineral production industry

83           I.H.C. Henderson og G. Viola
PDF >     Implementering av digital berggrunnskartlegging ved Norges Geologiske undersøkelse – NGU