Vitenskapelige artikler / Research papers

A01       K.H. Hestnes, R.A. Kleiv and R. Sandøy
PDF >    Mineral characterization with focus on iron in processed granitic pegmatite, Southern Norway

A19        K. Furuseth, and T. Myran
PDF >     Sulphide dust explosions in mines – SO2 exposure and respiratory effects

A31        T.K. Flaathen Loe og P. Aagaard
PDF >     Deponering av avgang fra gruveindustrien – på land eller i vann?

Faglige notater

B01        J. Rekkedal
PDF >     Brukar olivin i «krigen» mot tungmetall B9 S.L. Ellefmo Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata

B09        S.L. Ellefmo
PDF >     Utfordringer knyttet til statistisk analyse av komposittdata

B15        N.-J. Bolin, S. Lindberg, og S. Jørstad
PDF >    Beskrivelse av Bolidens prospekteringsvirksomhet og prosessutvikling

B19        H. Rushfeldt
PDF >    HMS i Bergindustrien