Vitenskapelige artikler / Research papers

A01 E. Martinelli
PDF > En numerisk stabilitetsanalyse av hengveggen i Austertana kvartsittbrudd

A19 S. Haugen & E. Ludvigsen
PDF > Fra separate fagdisipliner til integrert mineralressursforvaltning i bergindustrien

Faglige notater

B01 K. Aasly
PDF > MarMine – Utvinningsteknologier for marine mineraler på den utvidede norske kontinentalsokkelen

B07 R.J. Watson, E. Erichsen, T.E. Finne & Ganerød G.V. 
PDF > Radon from building materials

B15 R.A. Kleiv & S. Haugen 
PDF >  Kortreist kalkstein og rettferdig rutil

B19 E. Larsen 
PDF > Skiferglass fra Hadeland Glassverk

B27 M.V. Holmstrand 
PDF > Mineralindustri som kilde til radioaktivitet i miljøet – Nye krav til industrien

B33 H.P. Geis 
PDF > Malmer og strukturer