Vitenskapelige artikler / Research papers

A01 T. Gravbråten Rooth
PDF > Effektiv reserveklassifisering av sand- og grusforekomster

A25 H. Reimers
PDF > Identifying oceanic core complexes and associated detachment faulting on the ultraslow-spreading Mohns Ridge and links to SMS-deposits

Faglige notater

B01 I. Kjølle
PDF > Ingeniørutdanningen i Bergverksdrift ved UiT i Narvik