Mineralproduksjons redaksjon består av en redaktør og seks medlemmer av redaksjonskomiteen hvorav det ene medlemmet utløper fra styret i Norsk Bergforening.

 

Roar Sandøy
Roar SandøyRedaktør
Supervising Geologist i Sibelco Europe. Tidligere ressursgeolog (stipendiat) for Norsk Mineral/Hustadkalk, førsteamanuensis i GIS for mineralutvinning (NTNU) og konsulent for flere bergverksbedrifter. Doktorgrad i ressursgeologi fra NTNU, og var post.doc samme sted.
Kari Aslaksen Aasly
Kari Aslaksen AaslyRedaksjonskomité
Kari Aslaksen Aasly jobber ved Norges geologiske undersøkelse. Hun har tidligere jobbet i SINTEF Byggforsk og i Franzefoss Pukk AS. Kari er utdannet sivilingeniør i ressursgeologi fra NTNU i 2000.
Ulf Hauptfleisch
Ulf HauptfleischRedaksjonskomité
Ulf Hauptfleisch er kontaktperson mot styret i Norsk Bergforening. Ulf er kvartærgeolog (PhD) fra Universitetet på Island og utdannet
geolog fra Technische Universität Berlin. Han har erfaring som miljøgeolog og prosjektleder i Tyskland, som forsker på Island, miljørådgiver i Rambøll og Norconsult, og jobber nå ved Direktoratet for Mineralforvaltning.
Steinar Løve Ellefmo
Steinar Løve EllefmoRedaksjonskomité
Førsteamanuensis ved NTNU innen ressursmodellering. Arbeider med forskning og undervisning innen 3D geometrisk og kvalimetrisk modellering av faste mineralske forekomster, herunder definering og klassifisering av både ressurser og reserver. Har vært gruvegeolog for North Cape Minerals på Åheim (nå Sibelco Nordic AS) og arbeidet tett med Rana Gruber AS i en årrekke.
Rolf Arne Kleiv
Rolf Arne KleivRedaksjonskomité
Professor i mineralteknikk, og faggruppeleder Mineralproduksjon og HMS ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU. Arbeider med forskning og undervisning innen oppredning, mineralproduksjon og Miljøaspekter ved mineralproduksjon
Idunn Kjølle
Idunn KjølleRedaksjonskomité
Førsteamanuensis i bergverksfag, UiT Narvik Bergingeniør (siv.ing.) og ressursgeolog (PhD). Bergteknisk og geologisk kompetanse, spesialisering innen mineralressurser og gruvedrift. Stor bredde innen fagområdet. Spesialkunnskap på lovverket og planer knyttet til å drive uttak. Har tidligere jobbet ved Folldal Verk, NTH, NGU og Bergvesenet/DMF, med utdanning fra NTH og Australian National University.
Hans Tore Mikkelsen
Hans Tore MikkelsenRedaksjonskomité
 Lærer ved Stjørdal tekniske fagskole innen Bergteknikk. Bergingeniør (siv.ing.) med PhD innen HMS i mineralproduksjon. Bergteknisk kompetanse, med spesialisering innen HMS. Erfaring som driftssjef, og fra akademia. Har tidligere jobbet ved Verdalskalk og NTNU, med utdanning fra NTH.