Registrering i databasen «Cristin» for publikasjonspoeng.

Forfattere må selv registrere sine bidrag i Cristin  databasen.