Retningslinjer for publisering i Mineralproduksjon

Manuskripter til «notat” eller ”vitenskapelig artikkel” som ønskes publisert i Mineralproduksjon sendes elektronisk i Microsoft Word-format til redaktør (post@mineralproduksjon.no). Manuskriptet bør inneholde følgende:

  1. Angivelse av manuskripttype; dvs. ”notat” eller ”vitenskapelig artikkel”.
  2. Tittel (gjerne kort og konsis).
  3. Fullt navn på samtlige forfattere.
  4. Forfatternes tilhørighet. Adresse til bedrift eller institusjon.
  5. Hovedforfatters e-post-adresse.
   1. Ingress eller sammendrag avhengig av manuskripttype.
   2. For notater lages en ingress på 20-40 ord som fanger oppmerksomheten og som gir en spisset innledning eller sammendrag av artikkelen.
  6. For vitenskapelige artikler lages et tradisjonelt sammendrag på maksimalt 150 ord.
  7. Hovedteksten. Denne utformes etter følgende retningslinjer:
   1. Skriv gjerne kort. Notater vil typisk være på 2-6 sider. Vitenskapelige artikler kan være lengre.
   2. Ikke bruk mer enn én spalte.
   3. Bruk venstre- og høyremarger på 35 mm i A4 slik at spaltebredden blir 130 mm.
   4. Bruk Times New Roman og fontstørrelse 11.
   5. Bruk maksimalt tre overskriftsnivåer etter følgende mønster:
    1. 1. TITTEL PÅ NIVÅ 1
    2. 1.1 Tittel på nivå 2
    3. 1.1.1 Tittel på nivå 3
   6. Gjør manuskriptet så enkelt som mulig. Ikke benytt innrykk, tabulatorer, spesielle formateringer eller fonter. Ikke bruk autonummerering av figurer, ligninger og tabeller. Artikkelen vil uansett bli formatert i henhold til tidsskriftets mal.
   7. Tabeller og figurer nummereres fortløpende og manuelt og forsynes med en kort og konsis tabell- eller figurtekst.
   8. Tabeller og figurer kan ikke være bredere enn 130 mm og vil bli redusert til denne spaltebredden om nødvendig. Sørg for at tekst og detaljer på figurene vil vises tydelig i et slikt format. Benytt Ariel og fontstørrelse 8 i tabellene. Plasser figurer og tabeller der de hører hjemme i hovedteksten.
   9. Ved behov, referer til kilder etter følgende mønster: ”Olsen (2009) sier at..”, ”..en faktor på 2 blir vanligvis benyttet (Hansen og Jensen 1989)..”. Ved referanse til kilder med tre eller flere forfattere benyttes oppgis førsteforfatter etterfulgt av angivelsen et al. (Bjørnsen et al. 2005). Samtlige forfattere skal imidlertid listes i selve referanselisten.
   10. I en eventuell referanseliste organiseres referansene alfabetisk etter førsteforfatters etternavn etter følgende mønster:
    1. Forfatter(e), Årstall: Tittel. Kilde.
    2. Eksempel: Bjørnsen, B., Lie, E. og Sauruman, V., 2005: Vedlikehold av kjeftetyggere. Mineralproduksjon 8, side 11-15
    3. Knutsen, O.K., 1999: Håndtering av vann i dagbrudd. Presentasjon på Norsk Bergforenings høstmøte, 10. oktober, Molde.