Rettigheter

Rettighetene til artiklene i Mineralproduksjon ligger hos forfatterne. Norsk Bergforening har rett til bruk og publisering av artiklene i virksomhet relatert til Mineralproduksjon.