Bidrag

Manuskripter til «notat” eller ”vitenskapelig artikkel” som ønskes publisert i Mineralproduksjon sendes elektronisk i Microsoft Word-format til redaktør (post@mineralproduksjon.no). Merk mailen med «Bidrag til Mineralproduksjon» (slik at vi lettere kan skille ut viktige mailer fra spam).