Vedtekter

Mineralproduksjon har ikke egne vedtekter, men er inkludert i §12 i vedtekter for Norsk Bergforening.